0 Comment

Info pre rodičov – práce v MŠ!

V MŠ prebiehali práce:

Mesiac máj

-oprava kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht v spojení s deratizáciou

Mesiac júl

-bude zrealizovaná výmena všetkých radiátorov – pokračovanie v komplexnej obnove vykurovacieho systému, ktorý začal výmenou kotlov v roku 2021.