Nadácia ZSE – Rozprúdime regióny 2024

06/2024 Rok očami ľudových tradícií Aktivity zamerané na ľudové tradície v MŠ realizované počas školského roka na dve cieľové skupiny – deti a seniori podané 2000 Eur

Olejko chráni prírodu

01/2024 S ESPIK – vývoz kuchynského odpadu z domácností + Obchodné reťazce Zmyslom celého projektu je odovzdávať – všetky druhy jedlých olejov a tukov /môže byť slnečnicový, repkový, palmový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod./ a tak vlastne neupchávať kuchynskú kanalizáciu, chrániť životné prostredie – vzdelávací charakter projektu prebieha

Hrajme sa spolu

02/2023 Karpatská nadácia – Spolu pre deti – malý grant Drevené exteriérové vybavenie -areál MŠ nezískané

Poďme sa spolu hrať, športovať a relaxovať

11/2022 Poštová banka – Grantový program- Nápad pre 3 generácie 2022 Revitalizácia a výroba drevených preliezok nezískané

Poďme sa hrať, športovať a relaxovať

2022 Nadačný fond Baumint – komunity Drevené exteriérové hračky nezískaných
1.000,-EUR

Poďme spolu športovať a relaxovať

2022 Nadačný fond ZSE – Rozprúdime regióny Drevené lavice, stolice, stolíky a prístrešok nezískaných
3.000,-EUR

Poďme sa hrať, športovať a relaxovať

2022 Nadačný fond Baumint – komunity Drevené exteriérové hračky nezískaných
1.000,-EUR

Zdravé hranie a relaxovanie

2021 Nadácia SPPoločne pre komunity: ochrana a podpora zdravia Stolíky, stoličky, lavičky získaných
800,-EUR

Múdre hranie

2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Projekt: Múdre hranie
Detské knihy a hračky nezískaných
1.000,-EUR

Objavujeme svet okolo seba

2020 Nadačný fond TELEKOM IKT – technika pre deti nezískaných
1.000,-EUR

Lepšie školy

2019 Nadačný fond Pontis + Telekom
projekt – Jazdíme bezpečne
detské dopravné prostriedky získaných
1.360,-EUR

Zóna zdravia a relaxu

2018 Nadačný fond Pontis + Telekom
Pomáhame komunite 2019
Zóna zdravia, pohybu a relaxu Mlhovisko
nezískané
november 2018

Zóna zdravia a relaxu

2018 nadácia TESCO Zóna zdravia a relaxu 2. miesto
získaných 600,- Eur

Lepšie školy

2018 Nadácia SPP – projekt Svet okolo nás interaktívna tabuľa získaných 500,- Eur

Lepšie školy

2018 Nadačný fond TELEKOM interaktívna tabuľa nezískané

Objavujeme svet okolo seba

2017 Nadačný fond TELEKOM interaktívna tabuľa nezískané

Detská autoškola

2016 Nadačný fond TELEKOM detské dopravné prostriedky nezískané

Záhrada hier a radostí

2015 Nadácia SPP 1500,- EUR nezískané

Naša škôlka náš kraj

2014 Bratislavský samosprávny kraj 4000 EUR získané

projekt Doprava – Detská autoškola

2013 Grant v nadácii Centrum pre Filantropiu, n. o. 250,- EUR Získané

Veselé mestečko – domčeky

2012 Zamestnanecký program VÚB 1.500,- EUR Nezískané
Projekt Veselé domčeky vytvára malé drevené mestečko s domčekmi a trhovými stánkami kde sa môžu deti hrať na svet dospelých. Zároveň by sme chceli deťom priblížiť aj našu ľudovú kultúru v podobe ornamentov na fasáde domčekov vytvorených našimi predkami. Žiadosť o grant vo výške 1500,- EUR sme podali do Nadácie VUB v októbri 2012. Vyhodnotenie je stanovené v termíne do 20. decembra 2012.
      

Veselé kopce – pružná plocha

2012 Zamestnanecký program ČSOB 3.000,- EUR Nezískané

Bezpečne krúžime – dopravné ihrisko

2012 Revia 200,- EUR Nezískané
2012 Kolobežky 6ks dar Ekos Pezinok Získané

Polykarpova stavebnica

2011 Zamestnanecký program Siemens 660,- EUR Získané 330,- EUR

Počítač, monitor, kávesnica, myš

2007 ING Tatry Sympatia 1,- EUR

Záhrada hier a radostí

2008/2009 Konto Orange 32.600,- Sk
Finančný vklad zam. Orange Slovensko a.s. 4.635,- Sk
Klub darcov 13.000,- Sk
OZ Veselá škôlka 38.900,- Sk
T-Mobile 50.000,- Sk
2007 Mesto Pezinok z fondu pomoci 5.000,- Sk
2006 Mesto Pezinok z fondu pomoci 5.000,- Sk
2006 Ministerstvo financií 30.000,- Sk
2006 Komunitná nadácia Bratislava 11.726,- Sk

Detská autoškola

2008/2009 Nadačný fond T-Mobile 25.000,- Sk Získané
Citigroup 45.000,- Sk Získané
2006 Centrum pre filantropiu Nezískané
2006 Revia 20.000,- Sk Získané