RÝCHLE OZNAMY

8.12., piatok, deti, ktoré chodia na Tanečnú – si príde vyzdvihnúť do MŠ lektorka spolu s p. riaditeľkou SUNNY DANCE a odchádzajú /autobusom/ s deťmi o 15:35h z MŠ do centra mesta v Pezinku na vystúpenie- prezentácia svojho tanečného programu. Olovrant budú mať deti skôr.

Začiatok programu je o 15:50h a končí sa približne o 16:10h – 16:15h. Prosíme rodičov, aby si prišli deti vyzdvihnúť potom už priamo do centra mesta. Bude Vás o tom informovať riaditeľka +lektorka SUNNY DANCE a tiež naše p. učiteľky.

ĎAKUJEME! Riad. MŠ

Dňa 08.12.,PIATOK, ideme s deťmi z 5. a 6. triedy – autobusom o 8:45h odchádzame z MŠ do centra mesta v Pezinku vyzdobovať vianočný stromček. Desiata bude skôr- o 8:15h/ Výzva – Mesto Pezinok a bude sa hlasovať o najkrajší stromček. Naspäť sa vraciame do MŠ – autobusom – príchod o 9:45h, lebo o 10:00h nám začína Mikulášsky program….

Riad. MŠ

Dnes 30.11.,štvrtok od 9.00h bola p. psychologička /psychologička je z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok/ realizovať iba s predškolákmi – depistáž /diagnostika/ školskej pripravenosti.

Psychologička výsledok z depistáže prepošle každému elektronicky na emailovú adresu v priebehu dvoch až troch týždňov.

Riad. MŠ

Kedy? 08.12.,piatok

O koľkej? o 10.00h

Program:

-Divadielko s Mikulášom spojené s odovzdávaním balíčkov deťom

-občerstvenie pre deti /ovocie, keksíky sladké + slané, čaj/

-diskotéka

S deťmi nepôjdeme v tento deň von.                   Riad. MŠ

Dňa 30.11.,štvrtok od 9.00h príde p. psychologička /psychologička je z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok/ realizovať iba s predškolákmi – depistáž /diagnostika/ školskej pripravenosti. Táto diagnostika nie je povinná. Zákonný zástupca dieťaťa, ak má záujem o depistáž musí dať súhlas – musí vyplniť tlačivo od psychologičky – Informovaný súhlas. Tieto tlačivá poskytnú na triede p. učiteľky. Vyplnené tlačivo treba odovzdať najneskôr do 30.11., štvrtok ráno pred depistážou.

Informácia o diagnostike: psychologička pracuje s deťmi v malej skupine a výsledok pošle každému elektronicky na emailovú adresu.

Ospravedlňujeme sa, že termín je už tento týždeň, ale inak sa nám to nepodarilo vybaviť.

Za pochopenie ďakujeme! Riad. MŠ

  • Dňa 08.12. pribl. o 9.00h – výzdoba Vianočného stromčeka na námestí v PEZINKU – iba 5. a 6. trieda. Výzva – Mesto Pezinok a bude sa hlasovať o najkrajší stromček. Deti sa tam a späť presunú – objednáme autobus.
  • Dňa 08.12. o 10.00h – 10.15h príde do MŠ Mikuláš. /Bude Divadielko + program spojený s odovzdávaním darčekov deťom./
  • Vianočné besiedky /poobede – upresníme hodinu a deň/ v každej triede – prezentácia programu detí pre rodičov spojený s občerstvením /pre deti vianočný perník a malinovka, pre rodičov vianočný punč, káva…./
  • Depistáž – predškoláci – diagnostika školskej pripravenosti /termín včas oznámime/

Každú aktivitu ešte vždy rozpíšeme – upresníme! Riad. MŠ

So súhlasom zriaďovateľa – Mesto Pezinok, bude mať Materská škola v zimnom období prerušenú prevádzku od 23.12.2023 do 05.01.2024.

Nástup do materskej školy je 08.01.2024-pondelok.

Riad. MŠ.

Depistáž /diagnostika, posúdenie/ školskej pripravenosti s predškolákmi príde aj tento školský rok realizovať priamo do našej materskej školy detská psychologička z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok. Termín – december 2023. Všetko ešte upresníme – dátum, hodinu /doobeda/ a iné… Depistáž nie je povinná, rozhoduje zákonný zástupca /rodič/, či s diagnostikou svojho dieťaťa súhlasí a bude rodičovi predložená od psychologičky adekvátna dokumentácia, ako informovaný súhlas a iné….

Riad. MŠ

x