RÝCHLE OZNAMY

Zatiaľ sa nebude zvyšovať cena za stravu detí

v MŠ-zostáva zatiaľ pôvodná suma

na deň-desiata, obed, olovrant.

Naďalej zostávame v III. pásme.

Riad. MŠ

14.2.,utorok budeme mať v MŠ od 9:00h Karneval.

Prosíme rodičov, aby si ráno deti obliekli do masiek, upravili si

ich na KARNEVAL.

Program: prehliadka karnevalových masiek v rámci tried,

diskotéka, občerstvenie+pitný režim pre deti. Šišky budú mať

deti na obed. V tento deň nepôjdeme s deťmi von.

Dňa 26.01. nám boli odborníci /ako sme už avizovali/

skontrolovať všetky stromy-areál MŠ a podľa vyhodnotenia

zrealizujú orezávanie konárov stromov z dôvodu bezpečnosti

detí pri pobyte vonku – areál MŠ.

Riaditeľka MŠ

Pani psychologička ešte stále vyhodnocuje

depistážne vyšetrenie detí, niektorým rodičom

už preposlala výsledky a postupne bude posielať

aj ostatným rodičom detí….

Riad. MŠ

  1. 09.02.-Divadielko v MŠ o 9:00hod. Rozprávka: ,,Danka a Janka“
  2. 14.02.-Karneval v MŠ od 9:00h Spojené s občerstvením, diskotékou.
  3. Deti budú mať na obed šišky.

 Každú aktivitu vždy potom rozpíšeme podrobnejšie.       

Riad. MŠ          

17.01.,utorok pokladníčky vyberali Pravidelný mesačný

 príspevok-polročný-35 € na obdobie 5 mesiacov

/t. j. 7 € na 1 mesiac/.Tento príspevok bol navrhnutý+odsúhlasený

prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia 8.9.2022

Kto neodovzdal príspevok v uvedenom termíne,môže peniaze

odovzdať dodatočne-p.učiteľkám a tie ho odovzdajú

pokladníčkam.Každý rodič potom dostane potvrdenie o úhrade.

Ponúkame vám aj splátkový kalendár.

V MŠ sa vyskytli vši.

Prosíme rodičov,aby deťom kontrolovali

vlasy.

Ďakujeme

9.12.(piatok) -sa uskutočnilo depistážne vyšetrenie predškolákov detskou psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v PEZINKU. Výsledok z depistáže pošle psychologička každému rodičovi na emailovú adresu,ktorú uviedol v informovanom súhlase.

Riad. MŠ

Od 1.12.2022 bude aktuálne spustená nová web stránka a dostanete sa cez: link: https://msbystricka.eu/ a zatiaľ bude stále aktuálna aj stará web stránka,ale dostanete sa na ňu cez: link: old.msbystricka.eu

Riad.MŠ

  • Stále je vo fáze výroby veľká preliezka z dreva, ktorú umiestnime v areáli materskej školy, ale až v jarnom období r. 2023 ( Úhrada z 2% z daní…)
  • 1.12. Bude spustená nová webová stránka MŠ -podrobnejšie informácie ešte poskytneme
  • Stále sa zapájame do rozličných projektov na získanie grantov pre deti – aktivity, exteriérové a interiérové vybavenie MŠ ( web stránka – Projekty)
x