RÝCHLE OZNAMY

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných

školách na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

od 13. do 14. apríla 2023.

Všetky informácie sú na nástenkách.

/Zverejnené dňa 17.03.2023/

Dňa 29.03., streda budeme o 10.00h vynášať

a páliť MORENU.

Všetko sa uskutoční so  seniormi – areál

Zariadenia opatrovateľskej služby. 

Pozývame aj rodičov-napr. maminy na MD

s malými deťmi.

Tešíme sa na všetkých!

/Zverejnené dňa 16.03.2023/

Naša materská škola, bude mať prerušenú

letnú prevádzku asi august 2023.

Žiadosť musí ešte potvrdiť zriaďovateľ.

Všetky informácie včas oznámime!

Za pochopenie ďakujeme!

Riad. MŠ /Zverejnené 08.03.2023/

3. časť projektu: príde do MŠ dentálna hygienička 23.03.2023 štvrtok o 9:00h

  1. Vznik kazu
  2. Opakovanie- čistenie zubov

/Zverejnené 08.03.2023/

Od 01.03.,streda-prebieha v MŠ-areál

už avizované orezávanie stromov a drevín

a bude končiť – utorok 06.03.

Orezávanie sa realizuje z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Deti nie sú doobeda pri pobyte vonku v tej časti-areál,

kde tieto práce prebiehajú a prosíme rodičov

o trpezlivosť, ak sa náhodou stane,že poobede

budú ešte prebiehať tieto práce.

Za pochopenie ďakujeme. Riad. MŠ

Strava v MŠ sa od 01.03.2023 zvyšuje – 2,10 Eur:

desiata – 0,50 Eur

obed – 1,20 Eur

olovrant – 0,40 Eur

Režijný poplatok – 8,00 Eur a uhrádza sa 2x počas roka

Stravu treba uhradiť najneskôr do 20.v danom mesiaci:

-prevodom na účet

– trvalý príkaz 22 x 2,10 Eur-46,20 Eur

– zloženkou Vedúca ŠJ

V MŠ sa vyskytlo /od 01.03./ infekčné ochorenie-Ovčie kiahne   

Riad.MŠ

Kto má záujem darovať nášmu OZ Veselá škôlka 2% z daní..,

prosím môžete si v šatni zobrať tlačivo-Vyhlásenie a Potvrdenie.

Komu účtovníčka neodošle Potvrdenie na Daňový úrad, prosím

prineste potvrdené Potvrdenie riaditeľke MŠ a tá ho doručí

na príslušný Daňový úrad. Za financie získané z 2% daní…sa

uhrádzajú rozličné aktivity a podujatia pre naše deti.Ďakujeme!

V materskej škole sa vyskytli vši.

Prosíme rodičov, aby deťom kontrolovali

vlasy. Za spoluprácu ďakujeme!

Riad. MŠ

-01.03.streda o 9:00h-Divadielko v MŠ

,,Kolobeh vody“-rozprávka o prírode

-29.03.Topenie Moreny /Areál ZOS so seniormi/

-30.03.,štvrtok-Fotografovanie detí od 9:00h

/Deň matiek a spoločné – kolektívne foto detí/

-Plavecký výcvik-prebieha…..

-pokračovanie v projekte Zdravý úsmev /3.,4.,5.,6.tr./

Každú aktivitu ešte rozpíšeme-poskytneme info.

x