RÝCHLE OZNAMY

-09.06.o 15.30h-Juniáles-areál.

/Atrakcie pre deti-maľovanie na tvár, cukrová vata, foto-box s animátorom,

penová párty, diskotéka, skakací hrad, catering…./

-16.06. o 9.00h – živé-poľné zvieratkáprezentácia v triedach.

-Olympiáda-športovanie,súťaže areál ZOS v spolupráci so seniormi.

/termín oznámime/

-Rozlúčka s predškolákmi….

/termín oznámime/

-Presunutá brigáda-údržba, nátery plota-MŠ, občerstvenie…

/termín oznámime včas!/  

Každá aktivita bude vždy podrobne rozpísaná.   Riad. MŠ

V materskej škole sa opäť vyskytli vši.

Prosíme rodičov, aby deťom kontrolovali

pravidelne vlasy.

Ďakujeme za spoluprácu!

Riad. MŠ

V MŠ sa opäť vyskytlo infekčné ochorenie-Ovčie kiahne /zverejnené 04.05.2023/.   

Riad.MŠ

Ďakujeme všetkým, ktorí nášmu OZ Veselá čkôlka

darovali 2% z daní…

Deti a kolektív MŠ!

Strava za mesiac máj a jún 2023 sa bude dať uhradiť len internet bankingom, alebo

vkladom na účet v PRIMA banke. Platby budú v plnej sume.

Účet: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Máj 2023: 21 x 2,10Eur spolu 44,10Eur

-Jún 2023: 22 x 2,10Eur spolu 46,20Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu.

Všetko ohľadom úhrad stravy za mesiace máj, jún dostanú rodičia

osobne. K tomuto dočasnému spôsobu uhrádzania platieb za stravu

sme pristúpili z dôvodu dlhodobej PN vedúcej ŠJ.

Za pochopenie ďakujeme! Vedúca ŠJ

Od 21.04.,piatok /postupne…/bol vymenený piesok v našich

pieskoviskách z hygienických dôvodov.

Riad. MŠ

Naša MŠ, bude mať prerušenú prevádzku od 01.08.-31.08.2023

Náhradná MŠ pre naše deti /august/ je MŠ-Svätoplukova 51,Pezinok.

Kto si chce umiestniť dieťa počas augusta do už uvedenej-náhradnej MŠ,

je potrebné napísať si žiadosť/na túto žiadosť nie je predpísané žiadne

tlačivo/ a túto žiadosť potom priniesť riaditeľke našej MŠ a tá ju odovzdá

riaditeľke MŠ-Svätoplukova 51,PK.

Žiadosť treba odovzdať u nás riaditeľke najneskôr do 31.05.2023!

Školský rok 2023/2024 začína 04.09.2023!

Riad. MŠ

Pokyny ohľadom dotácie stravy-iba predškoláci

/v zmysle legislatívy/dostane každý rodič osobne

od p. učiteliek.

Vedúca ŠJ

/Zverejnené dňa 28.03.2023/

Od 01.03.,streda-prebiehalo v MŠ-areál

orezávanie stromov a drevín

skončilo- utorok 06.03.

Orezávanie sa realizovalo z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Riad. MŠ

Strava v MŠ sa od 01.03.2023 zvyšuje – 2,10 Eur:

desiata – 0,50 Eur

obed – 1,20 Eur

olovrant – 0,40 Eur

Režijný poplatok – 8,00 Eur a uhrádza sa 2x počas roka

Stravu treba uhradiť najneskôr do 20.v danom mesiaci:

-prevodom na účet

– trvalý príkaz 22 x 2,10 Eur-46,20 Eur

– zloženkou Vedúca ŠJ

x