RÝCHLE OZNAMY

Od 1.12.2022 bude aktuálne spustená nová web stránka a dostanete sa cez: link: https://msbystricka.eu/ a zatiaľ bude stále aktuálna aj stará web stránka,ale dostanete sa na ňu cez: link: old.msbystricka.eu

Riad.MŠ

30.11. (Streda) – sa deti fotografovali. /Vianočné sety/ a fotografie budú hotové v priebehu budúceho týždňa.

SET- cena: 12,00 Eur -Kto nebude SET chcieť-nemusí si ho kúpiť -uhrádzať sa SETY budú až keď budú hotové, nie vopred.

Ďakujeme! Riad. MŚ.

6.12.(utorok) – Mikuláš v MŠ o 9.30h Divadielko spojené s odovzdávaním balíčkov,diskotéka a občerstvenie pre deti. V tento deň nepôjdeme s deťmi von. Riad. MŠ

9.12.(piatok) – Depistážne vyšetrenie predškolákov od 9:00 hod. Príde priamo do MŠ detská psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v PEZINKU. Výsledok z depistáže pošle každému rodičovi na emailovú adresu,ktorú uviedol v informovanom súhlase… Riad. MŠ

  • 6.12. (utorok) – Mikuláš v MŠ o 9:30 hod. (Divadielko spojené s odovzdávaním balíčkov)
  • 9.12.(piatok) – Depistážne vyšetrenie predškolákov od 9:00 hod (Detská psychologgčka príde do MŠ)
  • Vianočné besiedky -termín oznámime ( Program detí pre rodičov + občerstvenie)

Každá aktivita bude vopred vždy podrobne rozpísaná. Riad. MŠ

Prevádzka v našej materskej škole bude prerušená v zimnom období od:

23.12.2022 do 07.01.2023.

Nástup do MŠ /obnovená prevádzka) bude 09.01.2023.

Tento oznam o prerušení je so súhlasom zriaďovateľa.

Riad. MŠ

  • Stále je vo fáze výroby veľká preliezka z dreva, ktorú umiestnime v areáli materskej školy, ale až v jarnom období r. 2023 ( Úhrada z 2% z daní…)
  • 1.12. Bude spustená nová webová stránka MŠ -podrobnejšie informácie ešte poskytneme
  • Stále sa zapájame do rozličných projektov na získanie grantov pre deti – aktivity, exteriérové a interiérové vybavenie MŠ ( web stránka – Projekty)

Dňa 10.11.2022 bolo naše občianske združenie Veselá škôlka zaregistrované našim štatutárom u notárky v Pezinku, aby sme mohli prijímať 2% z daní za rok 2022.

x