RÝCHLE OZNAMY

Dnes 30.11.,štvrtok od 9.00h bola p. psychologička /psychologička je z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok/ realizovať iba s predškolákmi – depistáž /diagnostika/ školskej pripravenosti.

Psychologička výsledok z depistáže prepošle každému elektronicky na emailovú adresu v priebehu dvoch až troch týždňov.

Riad. MŠ

Kedy? 08.12.,piatok

O koľkej? o 10.00h

Program:

-Divadielko s Mikulášom spojené s odovzdávaním balíčkov deťom

-občerstvenie pre deti /ovocie, keksíky sladké + slané, čaj/

-diskotéka

S deťmi nepôjdeme v tento deň von.                   Riad. MŠ

Dňa 30.11.,štvrtok od 9.00h príde p. psychologička /psychologička je z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok/ realizovať iba s predškolákmi – depistáž /diagnostika/ školskej pripravenosti. Táto diagnostika nie je povinná. Zákonný zástupca dieťaťa, ak má záujem o depistáž musí dať súhlas – musí vyplniť tlačivo od psychologičky – Informovaný súhlas. Tieto tlačivá poskytnú na triede p. učiteľky. Vyplnené tlačivo treba odovzdať najneskôr do 30.11., štvrtok ráno pred depistážou.

Informácia o diagnostike: psychologička pracuje s deťmi v malej skupine a výsledok pošle každému elektronicky na emailovú adresu.

Ospravedlňujeme sa, že termín je už tento týždeň, ale inak sa nám to nepodarilo vybaviť.

Za pochopenie ďakujeme! Riad. MŠ

  • Dňa 08.12. pribl. o 9.00h – výzdoba Vianočného stromčeka na námestí v PEZINKU – iba 5. a 6. trieda. Výzva – Mesto Pezinok a bude sa hlasovať o najkrajší stromček. Deti sa tam a späť presunú – objednáme autobus.
  • Dňa 08.12. o 10.00h – 10.15h príde do MŠ Mikuláš. /Bude Divadielko + program spojený s odovzdávaním darčekov deťom./
  • Vianočné besiedky /poobede – upresníme hodinu a deň/ v každej triede – prezentácia programu detí pre rodičov spojený s občerstvením /pre deti vianočný perník a malinovka, pre rodičov vianočný punč, káva…./
  • Depistáž – predškoláci – diagnostika školskej pripravenosti /termín včas oznámime/

Každú aktivitu ešte vždy rozpíšeme – upresníme! Riad. MŠ

So súhlasom zriaďovateľa – Mesto Pezinok, bude mať Materská škola v zimnom období prerušenú prevádzku od 23.12.2023 do 05.01.2024.

Nástup do materskej školy je 08.01.2024-pondelok.

Riad. MŠ.

Depistáž /diagnostika, posúdenie/ školskej pripravenosti s predškolákmi príde aj tento školský rok realizovať priamo do našej materskej školy detská psychologička z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok. Termín – december 2023. Všetko ešte upresníme – dátum, hodinu /doobeda/ a iné… Depistáž nie je povinná, rozhoduje zákonný zástupca /rodič/, či s diagnostikou svojho dieťaťa súhlasí a bude rodičovi predložená od psychologičky adekvátna dokumentácia, ako informovaný súhlas a iné….

Riad. MŠ

Fotografie /Vianočná téma-SETY/ sú už hotové, poobede si ich môžete vyzdvihnúť u p. učiteliek.

Cena – 15 Eur – SET.

Kto nebude mať záujem si fotografie kúpiť, nemusí.

Riad. MŠ

Od pondelka 13.11. budú mať deti z tejto triedy už novú pani učiteľku.

Jej meno a priezvisko je uvedené na nástenke v šatni.

Riad. MŠ

  • 07.11. – fotografovanie detí – téma Vianoce
  • 14.11.- bude o 9.30h v MŠ DIVADIELKO: Rozprávka:,,Janko a Marienka“
  • 21.11. od 9.00h – Bu, Bu deň – Deň strašidiel

        Všetky aktivity budú vždy podrobne rozpísané.

        Riad. MŠ

Dňa 07.11.,utorok sa budú deti fotografovať – príde fotograf.

Téma: Vianoce /budú to sety, ktoré budú obsahovať viac fotografií/

Čas: od 9.00h.

Prosíme rodičov, aby si ráno pripravili deti na fotografovanie.

Fotograf bude fotografovať všetky deti a kto nebude mať z rodičov záujem kúpiť

si už hotový set – nemusí! Približná cena setu bude asi 15 Eur.

O všetkom vás budeme priebežne informovať.

Riad. MŠ

x