Dôležité kontakty a telefónne čísla

Riaditeľka MŠ: 033/6901910
Vedúca ŠJ: 033/6901911
Pavilón nízky: 033/6901912
Pavilón poschodový: 033/6901913
Adresa: Materská škola-Bystrická 1, 90201 Pezinok
IČO: 42355443
DIČ: 2023976658
E-mailová adresa: msbystrickapk@centrum.sk

Zákonný poplatok – Materská škola

Peňažný ústav: Prima banka
Číslo účtu: 6634455004/5600
IBAN: SK30 5600 0000 0066 3445 5004
Variabilný symbol: 23

Poplatok – školská jedáleň – strava

Peňažný ústav: Prima banka
Číslo účtu: 6634459005/5600
IBAN: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Občianske združenie VESELÁ ŠKÔLKA:

Právna forma: Občianske združenie
Peňažný ústav: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 6624896009/1111
IBAN: SK44 1111 0000 0066 2489 6009
Adresa: Bystrická 1, 90201 Pezinok
IČO: 30857368
DIČ: 2021927028