Zákonný poplatok

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti VZN 12/2020 Mesta Pezinok o úhrade zákonného poplatku pre všetky deti v sume 35 Eur.

Číslo účtu na úhradu: -na našej web stránke /www.msbystricka.eu/

Predškoláci tento poplatok neuhrádzajú! /Predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2023 dosiahne vek 6 rokov./

Stravná jednotka od 01.01.2022 sa zvyšuje v zmysle VZN 10/2021 o 1.54 Eur:

  • desiata…..0,35 Eur
  • obed………0,90 Eur
  • olovrant….0,26 Eur