Výtvarníček

Termín vždy písomne oznámia pani učiteľky,ktoré krúžok realizujú. Realizácia – 1 krát za mesiac.
image

Tanečníček

Deti 5. a 6. trieda Utorok a Štvrtok 5.tr. od 15:15h-16:00h 6.tr. od 16:00h – 16:45h Tanečná sa bude realizovať v 1.triede – nízky pavilón. Začíname od októbra
image

Anglický jazyk

Deti 5. a 6. trieda Pondelok a Streda 5. tr. od 15:30h – 16:00h 6. tr od 16:00h-16:30h Angličtina bude v triedach Začíname od októbra
image