-09.06.o 15.30h-Juniáles-areál.

/Atrakcie pre deti-maľovanie na tvár, cukrová vata, foto-box s animátorom,

penová párty, diskotéka, skakací hrad, catering…./

-16.06. o 9.00h – živé-poľné zvieratkáprezentácia v triedach.

-Olympiáda-športovanie,súťaže areál ZOS v spolupráci so seniormi.

/termín oznámime/

-Rozlúčka s predškolákmi….

/termín oznámime/

-Presunutá brigáda-údržba, nátery plota-MŠ, občerstvenie…

/termín oznámime včas!/  

Každá aktivita bude vždy podrobne rozpísaná.   Riad. MŠ

V materskej škole sa opäť vyskytli vši.

Prosíme rodičov, aby deťom kontrolovali

pravidelne vlasy.

Ďakujeme za spoluprácu!

Riad. MŠ

V MŠ sa opäť vyskytlo infekčné ochorenie-Ovčie kiahne /zverejnené 04.05.2023/.   

Riad.MŠ

Ďakujeme všetkým, ktorí nášmu OZ Veselá čkôlka

darovali 2% z daní…

Deti a kolektív MŠ!

Strava za mesiac máj a jún 2023 sa bude dať uhradiť len internet bankingom, alebo

vkladom na účet v PRIMA banke. Platby budú v plnej sume.

Účet: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Máj 2023: 21 x 2,10Eur spolu 44,10Eur

-Jún 2023: 22 x 2,10Eur spolu 46,20Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu.

Všetko ohľadom úhrad stravy za mesiace máj, jún dostanú rodičia

osobne. K tomuto dočasnému spôsobu uhrádzania platieb za stravu

sme pristúpili z dôvodu dlhodobej PN vedúcej ŠJ.

Za pochopenie ďakujeme! Vedúca ŠJ

Od 21.04.,piatok /postupne…/bol vymenený piesok v našich

pieskoviskách z hygienických dôvodov.

Riad. MŠ

Naša MŠ, bude mať prerušenú prevádzku od 01.08.-31.08.2023

Náhradná MŠ pre naše deti /august/ je MŠ-Svätoplukova 51,Pezinok.

Kto si chce umiestniť dieťa počas augusta do už uvedenej-náhradnej MŠ,

je potrebné napísať si žiadosť/na túto žiadosť nie je predpísané žiadne

tlačivo/ a túto žiadosť potom priniesť riaditeľke našej MŠ a tá ju odovzdá

riaditeľke MŠ-Svätoplukova 51,PK.

Žiadosť treba odovzdať u nás riaditeľke najneskôr do 31.05.2023!

Školský rok 2023/2024 začína 04.09.2023!

Riad. MŠ

Pokyny ohľadom dotácie stravy-iba predškoláci

/v zmysle legislatívy/dostane každý rodič osobne

od p. učiteliek.

Vedúca ŠJ

/Zverejnené dňa 28.03.2023/

Od 01.03.,streda-prebiehalo v MŠ-areál

orezávanie stromov a drevín

skončilo- utorok 06.03.

Orezávanie sa realizovalo z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Riad. MŠ

Strava v MŠ sa od 01.03.2023 zvyšuje – 2,10 Eur:

desiata – 0,50 Eur

obed – 1,20 Eur

olovrant – 0,40 Eur

Režijný poplatok – 8,00 Eur a uhrádza sa 2x počas roka

Stravu treba uhradiť najneskôr do 20.v danom mesiaci:

-prevodom na účet

– trvalý príkaz 22 x 2,10 Eur-46,20 Eur

– zloženkou Vedúca ŠJ

Od 1.12.2022 bude aktuálne spustená nová web stránka a dostanete sa cez: link: https://msbystricka.eu/ a zatiaľ bude stále aktuálna aj stará web stránka,ale dostanete sa na ňu cez: link: old.msbystricka.eu

Riad.MŠ

Informácie k čisteniu zubov v MŠ:

  • deti potrebujú iba zubnú kefku
  • každé dieťa má svoj pohár so svojou značkou, ktorý dostane v MŠ a v ňom má svoju zubnú kefku

Deti si čistia zuby v MŠ iba s vodou – nie s pastou z dôvodu hygienických opatrení. Počas pandémie /Covid-19/ si v MŠ deti zuby čistiť nemohli.

Za pochopenie ďakujeme! Riad. MŠ

Sprístupnené vchody do MŠ

RÁNO:

  • Nerudova ulica / hlavná bránka/
  • Bystrická ulica /malá bránka pri poschodovom pavilóne/

ČAS OBEDA:

  • Nerudova ulica /hlavná bránka/

Deti 5. a 6. trieda

Utorok a Štvrtok

5.tr. od 15:15h-16:00h

6.tr. od 16:00h – 16:45h

Tanečná sa bude realizovať v 1.triede – nízky pavilón.

Začíname od októbra

Deti 5. a 6. trieda

Pondelok a Streda

5. tr. od 15:30h – 16:00h

6. tr. od 16:00h-16:30h

Angličtina bude v triedach

Začíname od októbra

Od 05.09.2022 boli všetky deti v materskej škole poistené: úrazové poistenie dieťaťa – na obdobie od septembra 2022 do augusta 2023. Riad. MŠ

Strava v materskej škole od 1.1.2022 – 1,54 Eur

desiata ……….. 0,28 €

obed …………… 0,90 €

olovrant ………… 0,26 €

Režijné náklady sa platia 2x počas roka

číslo účtu:

  • na web stránke MŠ /www.msbystricka.eu/
  • na nástenkách v šatniach

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti VZN 12/2020 mesta Pezinok o úhrade zákonného poplatku pre všetky deti v sume 35€.

Číslo účtu na úhradu:

  • na našej web stránke /www.msbystricka.eu/
  • dajú každému rodičovi p. učiteľky

Predškoláci tento poplatok neuhrádzajú! (Predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2023 dosiahne vek 6 rokov.) Riad. MŠ

Ak by niekto z rodičov potreboval nejakú informáciu, zatelefonujte mi (prosím doobeda) alebo napíšte sms – t.č. 0917613870. Riad. MŠ

Prosíme rodičov, ak chcú odhlásiť svoje dieťa z MŠ, alebo nahlásiť, že príde do MŠ neskôr, aby volali na tieto telefónne čísla:

1.trieda a 3.trieda: 033/6901912 (nízky pavilón)

2.trieda a 5.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

4.trieda a 6.trieda: 033/6901913 (poschodový pavilón)

Vedúca školskej jedálne: 033/6901911

V MŠ prebiehali práce:

Mesiac máj

-oprava kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht v spojení s deratizáciou

Mesiac júl

-bude zrealizovaná výmena všetkých radiátorov – pokračovanie v komplexnej obnove vykurovacieho systému, ktorý začal výmenou kotlov v roku 2021.

Nízky pavilón – prebiehajú ešte tieto práce

maľovanie soklov po výmene starých radiátorov + úprava krytov na radiátory nové

Technický pavilón – kuchyňa, práčovňa, sklady:

demontáž starých bojlerov na teplú vodu a montáž nových rozvodov na prívod teplej vody z kotolne.

Nepreruší to prevádzku MŠ.

Exteriér: úprava terénu technikou, zatrávnenie – dokončenie demontáže starých preliezok a montáž nových. Postupne.

Ďakujeme!

Zapojili sme sa do školského projektu Ekocharita SLovensko Slovensku pod názvom:

„Sme priateľmi triedeného textilného odpadu“.

V rámci vzdelávania detí o ekológii v posledných rokoch stále viac vystupuje do popredia potreba zberu, triedenia a spracovania odpadu.

Náš kontajner na zber textilu je umiestnený pri hlavnom vchode do kuchyne – ulica Obrancov mieru. Kto má záujem, môže prísť odovzdať-hodiť do kontajnera staré, nepotrebné oblečenie. Ďakujeme


x