Aktualizačné vzdelávanie pedag. zamestnancov šk. rok 2023/2024 Inkluzívne vzdelávanie v materskej škole
Aktualizačné vzdelávanie pedag. zamestnancov šk. rok 2023/2024
Mediálna výchova v materskej škole
Aktualizačné vzdelávanie-pedag.zamestnanci šk.rok 2022/2023
Aktualizačné vzdelávanie-pedag.zamestnanci šk.rok 2021/2022 – školenie 2
Aktualizačné vzdelávanie-pedag.zamestnanci šk.rok 2021/2022 – školenie 1
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021
súčasťou je aj žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy
Informačná povinnosť prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – strana 1
Informačná povinnosť prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – strana 2

Dokumentácia MŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2022/2023
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2021/2022
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2020/2021
Správa o zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2019/2020
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2018/2019
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania v Materskej škole za školský rok 2013/2014Školský poriadok
Školský vzdelávací program
Pracovný poriadok pre zamestnancov MŠ Bystrická
Organizačný poriadok MŠ Bystrická

Zmluvy a faktúry

Pre zobrazenie zmlúv evidovaných v mestských informačných systémoch použite nasledovný odkaz : http://egov.pezinok.sk