0 Comment

Info! August – aktuálne práce – interiér a exteriér MŠ a pokračovanie v prácach!

Nízky pavilón – prebiehajú ešte tieto práce

maľovanie soklov po výmene starých radiátorov + úprava krytov na radiátory nové

Technický pavilón – kuchyňa, práčovňa, sklady:

demontáž starých bojlerov na teplú vodu a montáž nových rozvodov na prívod teplej vody z kotolne.

Nepreruší to prevádzku MŠ.

Exteriér: úprava terénu technikou, zatrávnenie – dokončenie demontáže starých preliezok a montáž nových. Postupne.

Ďakujeme!