0 Comment

Prosba!

Prosíme rodičov, aby nedávali deťom (deti z 1., 2., 3., a 4. tr.) do MŠ plyšové hračky. Je to aj nariadenie RÚVZ a aj opatrenie, aby sa neopakoval výskyt ploštíc.

Jednu hračku z iných materiálov si deti môžu nosiť do MŠ.

Ďakujeme!

Riad. MŠ