0 Comment

Program aktivít-Jún 2024!/zverejnené 27.05./

  • 04.06., utorok – návšteva ZŠ – Fándlyho 11, Pezinok o 9:00h – iba predškoláci
  • 05.06. streda – Juniáles – areál MŠ od 15:30h – spolu s rodičmi. Atrakvie pre deti : Diskotéka, Skákací hrad, Maľovanie na tvár, Foto – box, Cukrová vata, Penová party, stánok s občerstvením…..
  • 11.06., utorok – Olympijský deň od 10.00h – areál Zariadenia opatrovateľskej služby /vedľa zariadenie pre seniorov na Komenského ul./ Športovanie detí so seniormi
  • 12.06.,streda – Cvičenie detí v Sportfite 2.,3.,5. trieda
  • 19.06., streda – Cvičenie detí v Sportfite 4., a 6. trieda
  • 26.06.,streda – Cvičenie detí v Sportfite 2.,3.,5. trieda
  • Stanové mestečko – stavanie stanov – areál MŠ – termín oznámime
  • Rozlúčka predškolákov – termín oznámime
  • Všetky aktivity budú vždy podrobne rozpísané! Riad. MŠ