0 Comment

POZOR!!!Prerušená prevádzka v MŠ-AUGUST!/zverejnené 13.04.2023/

Naša MŠ, bude mať prerušenú prevádzku od 01.08.-31.08.2023

Náhradná MŠ pre naše deti /august/ je MŠ-Svätoplukova 51,Pezinok.

Kto si chce umiestniť dieťa počas augusta do už uvedenej-náhradnej MŠ,

je potrebné napísať si žiadosť/na túto žiadosť nie je predpísané žiadne

tlačivo/ a túto žiadosť potom priniesť riaditeľke našej MŠ a tá ju odovzdá

riaditeľke MŠ-Svätoplukova 51,PK.

Žiadosť treba odovzdať u nás riaditeľke najneskôr do 31.05.2023!

Školský rok 2023/2024 začína 04.09.2023!

Riad. MŠ