0 Comment

POZOR INFO! Platby za stravu-máj, jún!/zverejnené 26.04.2023/

Strava za mesiac máj a jún 2023 sa bude dať uhradiť len internet bankingom, alebo

vkladom na účet v PRIMA banke. Platby budú v plnej sume.

Účet: SK61 5600 0000 0066 3445 9005

Máj 2023: 21 x 2,10Eur spolu 44,10Eur

-Jún 2023: 22 x 2,10Eur spolu 46,20Eur

Predškoláci budú mať stravu zníženú o štátnu dotáciu.

Všetko ohľadom úhrad stravy za mesiace máj, jún dostanú rodičia

osobne. K tomuto dočasnému spôsobu uhrádzania platieb za stravu

sme pristúpili z dôvodu dlhodobej PN vedúcej ŠJ.

Za pochopenie ďakujeme! Vedúca ŠJ