0 Comment

Nový oznam!

17.01.,utorok pokladníčky vyberali Pravidelný mesačný

 príspevok-polročný-35 € na obdobie 5 mesiacov

/t. j. 7 € na 1 mesiac/.Tento príspevok bol navrhnutý+odsúhlasený

prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia 8.9.2022

Kto neodovzdal príspevok v uvedenom termíne,môže peniaze

odovzdať dodatočne-p.učiteľkám a tie ho odovzdajú

pokladníčkam.Každý rodič potom dostane potvrdenie o úhrade.

Ponúkame vám aj splátkový kalendár.