0 Comment

POZOR-dôležitá informácia!

Chceme vás všetkých informovať, že od 20.05., pondelok a pribl. do 22.05., streda, musíme obmedziť prevádzku vo vysokom pavilóne kde sú štyri triedy, lebo bude prebiehať  demontáž starého výťahu a montáž nového výťahu /výťah na presun stravy pre deti z prízemia na poschodie/ a nakoľko tam budú prebiehať stavebne práce, tak tam nesmieme byť  – prítomní. Je to havarijná situácia a nechceme zatvoriť na tieto tri dni celú materskú školu. Prevádzka bude fungovať iba v nízkom pavilóne – dve triedy.

Prosíme rodičov zo všetkých tried – 1.,2.,3.,4.,5.,6.trieda , kto aby si mohol nechať deti na tieto tri dni doma – deti, ktorých  maminy sú na MD, rodičia sú nezamestnaní a iné… 

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

Riad. MŠ