0 Comment

Pokračovanie – 2.časť projektu – Zdravý úsmev- pre deti 3., 4., 5., 6.trieda!

2. časť projektu: príde do MŠ dentálna hygienička 03.11.2022 štvrtok o 9:00h

  1. Opakovanie-nácvik čistenia zubov
  2. Ako sa staráme o svoje zúbky – prevencia

1.časť projektu 3.10.2022 štvrtok vola v MŠ o 9:00h – dentálna hygienička oboznamovala deti s dentálnou hygienou chrupu

  1. Dôvod čistenia zubov
  2. Nácvik čistenia zubov