0 Comment

Poistenie detí-úrazové!/zverejnené 18.9/

Všetky deti v materskej škole sú poistené – úrazové poistenie-na celý šk. rok 2023/2024

/Poisťovňa Union/

Úhrada-z pravidelného mesačného príspevku.

Dokumentácia k poisteniu je k nahliadnutiu každému z rodičov v riaditeľni.

Riad. MŠ