0 Comment

Platby- zákonný poplatok

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti VZN 12/2020 mesta Pezinok o úhrade zákonného poplatku pre všetky deti v sume 35€.

Číslo účtu na úhradu:

  • na našej web stránke /www.msbystricka.eu/
  • dajú každému rodičovi p. učiteľky

Predškoláci tento poplatok neuhrádzajú! (Predškolák je dieťa, ktoré k 31.08.2023 dosiahne vek 6 rokov.) Riad. MŠ