0 Comment

Oznam! Strava-zvýšenie!

Stravná jednotka od 01.01.2022 sa zvyšujem v zmysle VZN 10/202 o 1,54 €:

  • desiata ……….. 0,35 €
  • obed …………. 0,90 €
  • olovrant …….. 0,26 €