0 Comment

Oznam-strava od 01.03.!

Strava v MŠ sa od 01.03.2023 zvyšuje – 2,10 Eur:

desiata – 0,50 Eur

obed – 1,20 Eur

olovrant – 0,40 Eur

Režijný poplatok – 8,00 Eur a uhrádza sa 2x počas roka

Stravu treba uhradiť najneskôr do 20.v danom mesiaci:

-prevodom na účet

– trvalý príkaz 22 x 2,10 Eur-46,20 Eur

– zloženkou Vedúca ŠJ