0 Comment

INFO – finančné prostriedky!/zverejnené 14.9./

14.9., štvrtok,pokladníčky vyberali od 15.30h – 17.00h v materskej škole pravidelný mesačný príspevok odsúhlasený prítomnými rodičmi na stretnutí Občianskeho združenia dňa 12.09.2023.
Pravidelný mesačný príspevok je polročný – 35 € na obdobie 5 mesiacov /t. j. 7 Eur na 1 mesiac/ Ponúkame aj splátkový kalendár. Kto nestihol odovzdať tento príspevok v uvedený termín, môže ho dodatočne priniesť pani učiteľkám a tie ho odovzdajú pokladníčkam. Každý rodič po úhrade dostane potvrdenie.
Z tohto príspevku  materská škola hradí: čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried. ĎAKUJEME!