0 Comment

Nové info – príspevok

Dňa 13.9.2022 vyberali pokladníčky príspevok (od 15:30 h – 17:00 h.), ktorý si rodičia na stretnutí /OZ/ dňa 8.9.2022 odsúhlasili. Suma 7 € mesačne za 1 dieťa t.j. 35 € na 5 mesiacov. Príspevok je pre deti na akcie, pomôcky a iné. Je aj možnosť splátkového kalendára. Kto nemohol odovzdať peniaze v určenom čase, môže ich odovzdať pani učiteľkám a tie ich potom odovzdajú pokladníčke. O platbe dostanete potvrdenie.