0 Comment

Informácia!/zverejnené 29.01./

Dňa 29.01.- pondelok, pokladníčky /rodičia detí-mamičky/vyberali na 2.polrok pravidelný mesačný príspevok, ktorý si rodičia odsúhlasili na 1. stretnutí rodičov v septembri 2023. /Príspevok je na pomôcky, hračky, divadielka, programy a iné aktivity pre deti v MŠ./

Suma je 35, 00 Eur na obdobie 5 mesiacov – t. j. 7 Eur za mesiac. Ponúkame aj splátkový kalendár.

Pokladníčky vyberali v čase od 15.30h do 17.00h v 1. triede – nízky pavilón.

Kto nestihol odovzdať peniaze v určenom termíne, môže ich odovzdať dodatočne – p. učiteľkám a tie ich potom odovzdajú pokladníčkam. Pokladníčky vystavia každému potvrdenie o odovzdaní finančných prostriedkov.

Ďakujeme! Riad. MŠ