0 Comment

Letné prerušenie prevádzky v našej MŠ!/zverejnené 04.04./

Prevádzka v našej materskej škole bude prerušená od 01.07. – 31.07.2024.

Náhradná materská škola bude v tomto termíne – MŠ, Svätoplukova 51, Pezinok

Kto bude mať záujem umiestniť svoje dieťa do tejto náhradnej materskej školy /ale prosíme rodičov, aby zvážili možnosť náhradnej materskej školy, len keď to naozaj veľmi potrebujú – z kapacitných dôvodov náhradnej MŠ…/napíšete si žiadosť a prineste ju riaditeľke /našej MŠ/ a tá ju odovzdá p. riaditeľke – MŠ, Svätoplukova 51, PEZINOK. Vyplnené žiadosti môžete nosiť od 15.04. do 31.05.2024 priamo riaditeľke našej MŠ.

Prevádzka bude obnovená v našej MŠ od 01.08.2024 a môžu chodiť všetky naše deti – tak ako počas školského roka!

Ďakujeme za spoluprácu! Riaditeľka MŠ