0 Comment

Informácie pre rodičov!

  • Stále je vo fáze výroby veľká preliezka z dreva, ktorú umiestnime v areáli materskej školy, ale až v jarnom období r. 2023 ( Úhrada z 2% z daní…)
  • 1.12. Bude spustená nová webová stránka MŠ -podrobnejšie informácie ešte poskytneme
  • Stále sa zapájame do rozličných projektov na získanie grantov pre deti – aktivity, exteriérové a interiérové vybavenie MŠ ( web stránka – Projekty)