0 Comment

Informácia pre rodičov!/zverejnené 18.3./

Veľmi sa ospravedlňujeme, ale naše Občianske združenie nebude príjemcom 2% z dane pre rok 2024.

Riaditeľstvo materskej školy sa zaväzuje, že sa bude venovať /ešte viac/ vypracovávaniu projektov na získanie grantov v sume minimálne 3000 Eur, aby sme takýmto spôsobom vykompenzovali tie 2% z dane pre rok 2024……

Zároveň prosíme rodičov, ak by niekto získal – mal informáciu o nejakom projekte, aby to preposlal na email materskej školy /msbystrickapk@centrum.sk/, alebo aby išiel priamo za riaditeľkou MŠ.

Za pochopenie ďakujeme! Riad. MŠ