0 Comment

Informácia pre rodičov predškolákov! /zverejnené 21.11./

Depistáž /diagnostika, posúdenie/ školskej pripravenosti s predškolákmi príde aj tento školský rok realizovať priamo do našej materskej školy detská psychologička z Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Pezinok. Termín – december 2023. Všetko ešte upresníme – dátum, hodinu /doobeda/ a iné… Depistáž nie je povinná, rozhoduje zákonný zástupca /rodič/, či s diagnostikou svojho dieťaťa súhlasí a bude rodičovi predložená od psychologičky adekvátna dokumentácia, ako informovaný súhlas a iné….

Riad. MŠ