0 Comment

Informácia pre rodičov – 2. trieda//zverejnené 05.03./

Cvičiť do Sportfit fitness&relax, Bystrická 2485, Pezinok budú chodiť doobeda /asi 2x za MESIAC/ aj deti z 2. triedy, ktoré dosiahli vek 4 a viac rokov!

A tiež môžu tieto deti chodiť na Výtvarný krúžok, ktorý realizuje naša pani učiteľka. Poprosíme rodičov – nahlásiť svoje dieťa – kto má záujem o Výtvarný krúžok, /realizuje sa poobede/ p. učiteľke Zuzke v priebehu budúceho týždňa /od 11.03. do 15.03./

ĎAKUJEME!

Riad. MŠ!