0 Comment

Orezávanie stromov-areál MŠ!

Od 01.03.,streda-prebiehalo v MŠ-areál

orezávanie stromov a drevín

skončilo- utorok 06.03.

Orezávanie sa realizovalo z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Riad. MŠ