0 Comment

OZNAM-orezávanie stromov!

Od 01.03.,streda-prebieha v MŠ-areál

už avizované orezávanie stromov a drevín

a bude končiť – utorok 06.03.

Orezávanie sa realizuje z dôvodu bezpečného

pobytu detí /areál MŠ/,ale aj z dôvodu obnovy,

a oživenia týchto stromov a drevín.

Deti nie sú doobeda pri pobyte vonku v tej časti-areál,

kde tieto práce prebiehajú a prosíme rodičov

o trpezlivosť, ak sa náhodou stane,že poobede

budú ešte prebiehať tieto práce.

Za pochopenie ďakujeme. Riad. MŠ