0 Comment

INFO-Depistáž predškolákov!

Pani psychologička ešte stále vyhodnocuje

depistážne vyšetrenie detí, niektorým rodičom

už preposlala výsledky a postupne bude posielať

aj ostatným rodičom detí….

Riad. MŠ