0 Comment

Dotácia-strava-predškoláci.

Pokyny ohľadom dotácie stravy-iba predškoláci

/v zmysle legislatívy/dostane každý rodič osobne

od p. učiteliek.

Vedúca ŠJ

/Zverejnené dňa 28.03.2023/