0 Comment

Dôležitá informácia!!!/zverejnené 6.9.2023/

Ospravedlňujeme sa za chybný dátum v Prihláške na stravu v školskej jedálni /uvedený dátum bol 09.01.2023 a školský rok začal 04.09.2023/.Táto prihláška by nebola v tomto prípade platná, takže rodičom budú rozdané nové – opravené Prihlášky, ktoré treba znova vyplniť a odovzdať p. učiteľkám a tie pôvodné budú stiahnuté…..

ĎAKUJEME všetkým rodičom za pochopenie a trpezlivosť.

Riaditeľka a vedúca ŠJ.