0 Comment

Depistáž predškolákov v MŠ!

9.12.(piatok) -sa uskutočnilo depistážne vyšetrenie predškolákov detskou psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v PEZINKU. Výsledok z depistáže pošle psychologička každému rodičovi na emailovú adresu,ktorú uviedol v informovanom súhlase.

Riad. MŠ