0 Comment

Darovanie nášmu OZ Veselá škôlka 2% z daní..

Kto má záujem darovať nášmu OZ Veselá škôlka 2% z daní..,

prosím môžete si v šatni zobrať tlačivo-Vyhlásenie a Potvrdenie.

Komu účtovníčka neodošle Potvrdenie na Daňový úrad, prosím

prineste potvrdené Potvrdenie riaditeľke MŠ a tá ho doručí

na príslušný Daňový úrad. Za financie získané z 2% daní…sa

uhrádzajú rozličné aktivity a podujatia pre naše deti.Ďakujeme!