image
0 Comment

Výtvarníček

Termín vždy písomne oznámia pani učiteľky,ktoré krúžok realizujú.

Realizácia – 1 krát za mesiac.